Kezdőlap | Közösség | GYIK | Ügyek | Twitter | Dokumentáció szerkesztése
en hu

Projekt adminisztráció

Adatbázis táblák és oszlopok

[web] -> [profile] -> [Projektadminisztráció] -> [adatbázis tábla kezelés]

Létre tudunk hozni egy SQL táblát, amit az OBM a projektünkhöz regisztrál és az alapértelmezett OBM oszlopokat létrehozza benne. A tábla neve ne tartalmazzon ékezetes karaktereket, szóközt és egyéb speciális karaktereket. Kerüljük a nagybetűk használatát is. A _ karakter megengedett. A táblához tetszőleges hosszúságú leírás megadása nyomatékosan ajánlott.

Az OBM felületen csak a regisztrált táblákat tudjuk használni (térképi megjelenítés, űrlap használat, szöveges lekérdezések)

Itt lehet beállítani, hogy az egyes táblákból melyik oszlopok legyenek elérhetőek az űrlapok készítéséhez és lekérdezéshez a webes felületen.

Szintén itt lehet megadni a különlegesen kezelet oszlopokat. Ez azt jelenti, hogy olyan oszlopok amiket egyes modulok használnak anélkül, hogy tudnák mi az oszlop pontos neve ill. ugyanilyen alapon metakeresésekben is elérhetőek. Ilyen kitüntetett oszlopok a fajnév, dátum, adatgyüjtő, példányszám és hely oszlopok. A hely oszlopnál külön megadható az X,Y koordináta oszlop és a postgres geometria oszlop is. Dátumnál megadható több dátum oszlop is, adatgyűjtőnél szintén több oszlop is megadható. Fajnévél külön megadható a tudományos és nemzeti nevet tartalmazó oszlop ha van ilyen. Minden egyéb oszlop “adat” típusúra kell beállítani.

A “megjegyzés mező” az oszlopok tartalmára vonatkozó leírásokat kell tartalmazzon (meta adatok), továbbá egyes esetekben szabályzó szerepe is lehet. Az obm_geometry oszlop esetén a megjegyzés mezőbe lehet megadni a geometria oszlop srid-ját, amit a feltöltött adatok tárolt srid-ját fogja meghatározni. Beírt értéket srid:4326 formátumba kell megadni és a biomaps/header_names/f_srid helyen kerül eltárolásra és az alkalmazás az SRID_C globális változóban használja.

Az obm_id oszlopnál megadható, hogy legyen-e a rules tábla használva így: use_rules:1 Ezt csak master hozzáféréssel lehet módosítani.

Mindkét esetben az megjegyzés mezőben automatikusan odakerül a SET előtag, amit ki kell törölni, hogy érvényesítetni lehessen a módosítást. Ez azért van így, hogy ne lehessen véletlenül módosítani ezeket a paramétereket.

A lap tetején elérhető egy SQL konzol, ami csak üzemeltetői státusszal és külön authentikáció után használható. Szintén elérhető itt egy kinyitható lista az összes olyan tábla felsorolásával, ami a projektünk nevével kezdődik az SQL adatbázisban. Ezek közül ami pirossal van jelölve, azt nem kezeli az OBM felület, mert nincs beregisztrálva az OBM számára hozzáférhető táblák közé.

Adat hozzáférések

[web] -> [profile] -> [Projektadminisztráció] -> [adat hozzáférés]

[system] -> [/web-app-path/] -> [/projects/YOURPROJECT/local_vars.php.inc]

A projekt általános hozzáférési beállításának megtekintése adat táblánként. Itt ez nem konfogurálható!

Adminisztratív hozzáférések

Felhasználói csoportok hozzárendelése adminisztratív funkciókhoz. Például űrlap készítési vagy fajnév tábla kezelési jogkör kiadása.

Csoportok

Felhasználói csoportok létrehozása és felhasználók csoportokhoz hozzáadása itt történik. A felhasználói csoportok űrlapok, modulok és adminisztratív funkciókhoz való hozzáférés beállításban van jelentősége.

Faj nevek

Minden projektben be lehet állítani egy fajnév tábla használatát, amely automatikisan gyűjti ki a megadott adattáblából a fajneveket. Tudmányos és nemzeti nyelvi neveket is tud kezeleni. A fajnév táblát használja a fajnév kereső modul. A fajnév tábla lehetőv teszi szinoním nevek használatát.

A fajnév tábla elnevezése mindig a projektnév_taxon formájú, amelyben legalább a következő oszlopok szerepelnek: meta (szóközök nélküli fajnév), word (fajnév ahogy az adattáblában szerepel), lang (fajnevet tartalmazó oszlop neve), taxon_id (szinoním, nemezti és tudományos fajneveket egy faj összekötő egyedi belső azonosító), status (elfogadott tudományos [1], szinoním tudományos [2], nemzeti név [3], hibás [4], nem kategorizált [0]), modifier_id (az utolsó módosítást végző felhasználó azonosítója). További két oszlop kísérletesen szerepelhet: frequency (Lekérdezések száma az adott fajnévre - ez egy), taxon_db (Az adott fajnév előfordulási gyakorisága az adott adattáblában). Ezen túl bármilyen egyéni kiegészítéssel bővíthető a taxon tábla, például védettség, taxon kategóriák.

Ezen az adminisztratív lapon történik a taxon tábla lekérdezése és karbantartása.

Felfüggesztett adatfeltöltések

A felhasználók elmentett és be nem fejezett feltöltései elérhetők innen.

Feltöltő űrlapok

Itt lehet feltöltő űrlapokat létrehozni és módosítani.

Az űrlapok kezelésének részletes leírása itt található: Adatfeltöltő űrlapok kezelése.

Fájl kezelő

Csatolt fájlként feltöltött képek és egyéb állományok listája és kezelése. Ki lehet exportálni egyben az egy táblához tartozó csatományokat, de ez némi időt vehet igénybe, mivel az exportálás egy háttérfolyamatként zajlik. Amikor készen van az export, akkor egy link jelenik meg az export gomb mellett.

Függvények

Táblatörténet, adat elérési szabályozás és fajnév táblák trigger függvényei itt megtekinthetőek és ki-be kapcsolhatóak.

Térkép beállítások

[web] -> [profile] -> [Projektadminisztráció] -> [térkép beállítások]

A térképi megjelenítés beállításának három része van:

 • mapszerver konfiguráció

 • sql lekérdezés a mapszerver számára

 • openlayers beállítások a mapszerver számára

Mapserver

Egy új projektnél be kell állítani a térkép kiterjedését. Ezt a legkönnyebb úgy megtenni, ha töltünk fel pár sor teszt adatot a várható kiterjedés sarkairól és a kalkulált kiterjedést beírjuk a private.map fájlba, amit ezen az adminisztratív oldalon tudunk szerkeszteni.

A publikus mapfájl használata további beállításokat igényel, jelenleg nem javasolt a használata.

OpenLayers

Az OpenLayers definícióknál tudunk összekötni egy SQL lekérdezést egy MapServer réteggel. Erre azért van szükség, mert a mapserverben alap esetben nem statikus lekérdezések vannak, hanem a webes felületen végrehajotott lekérdezéseket kapja meg a MapServer. Válasszuk ki, hogy melyik SQL lekérdezést melyik MapServer réteghez szeretnénk kapcsolni, adjunk egy tetszőleges nevet az OpenLayers rétegnek és többi változót hagyjuk az alapértelmezett értéken.

“OpenLayers réteg definíció” mező kiürítésével és a sor mentésével törölhető egy definíció.

Modulok

A beépülő modulokkal számos extra funkció válik elérhetővé a rendszerünkben, de ezek többnyire további beállításokat igényelnek. A modulokat lehet saját igények szerint módosítani, habár ezek karbantartásáról ez után nekünk kell gondokodni. A módosított modulokat meg lehet osztani a közösséggel!

Az engedélyezett modulok használatát felhasználókhoz/csoportokhoz lehet rendelni.

A paramétereket JSON objektumként tudjuk megadni a moduloknak.

Az elérhető modulok listája és leírásai itt találhatóak: modulok

Nyelvi definíciók

Meg lehet tekinteni itt az egész projektre globálisan definiált fordításokat. Ezek itt szerkeszthetőek: https://github.com/OpenBioMaps/translations/blob/master/global_project_translations.csv

Itt lehet a projektre érvényes fordításokat megadni. A fordítások mindig a projektre beállított nyelvre vontakoznak. Minden fordítható stringet str_somesthing_special_text formában kell megadni ahol az “str_” előtag kötelező elem. Fordítások használhatók űrlap nevekben, oszlop nevekben, listákban, űrlap leírásokban, mező leírásokban.

Rshinyserver

A projekthez lehet R-shiny szervert beállítani és így online felületen dinamikus statisztikai ábrákat megjeleníteni. Ez egy kísérleti állapotban lévő funkció, a konfigurálása sok munkát és az R/R-shiny alapos ismeretét igényli. További információ az R-shiny-ról itt: https://shiny.rstudio.com/

SQL lekérdezés beállítások szöveges és térképi lekérdezésekhez

Adatlekérdezésekhez és térképi megjelenítések SQL lekérdezésekkel valósulnak meg. Az SQL lekérdezések dinamikusan készülnek minden egyes felhasználói kérésre (például a térkép navigálás során). Ezen a felületen lehet a projektünkhoz tartozó SQL lekérdezés sablonokat beállítani. Amennyiben több adattáblához is szeretnénk független térképi felületet megjeleníteni akkor több lekérdezést kell megadnunk. Egy lekérdezést letilthatunk. Ha kiürítjük a lekérdezést és úgy mentjük el, akkor az kitörlődik. A lekérdezés vontakozhat csak térképre (alaptérképre vonatkozó lekérdezés). Ilyenkor a lekérdezés típusa “base”, egyébként “query & base”

A lekérdezés sablonban a különleges helyettesítő karakterek % jellel vannak jelölve. Ezeket az OBM valós SQL kifejezésekre cseréli dinamikusan.

SELECT obm_id, %grid_geometry% AS obm_geometry
  %selected%
FROM %F%nestbox c%F%
  %uploading_join%
  %rules_join%
  %taxon_join%
  %grid_join%
  %search_join%
  %morefilter%
WHERE %geometry_type% %envelope% %qstr%

A %grid_geometry% AS obm_geometry helyett használd csak az obm_geometry kifejezést, ha nincs beállítva grid modul! Szintén ne tedd be a %grid_join% se a lekérdezésbe, ha nincs beállítva a grid modul. A %search_join% is modul specifikus.

Használd %F% és egy alias nevet is a FROM tábla megadásánál. Ez feltétlenül szükséges a lekérdezés feldolgozásához Ha egy másik táblát is szeretnél JOIN-olni akkor használd a %J% határolót a JOIN kifejezés körül. Például:

SELECT n.obm_geometry,n.obm_id,-2 AS date_part,nestbox_type,project_id,beinaction
  %selected%
FROM %F%nestbox n%F%
  %J%LEFT JOIN nestbox_observations o ON o.nestbox_id=n.obm_id%J%
  %taxon_join%
  %morefilter%
WHERE %envelope% %qstr%

Lehetséges még komplexeb lekérdezés összerekasára is:

WITH aall AS (
  SELECT o.obm_id,n.obm_geometry,nestbox_type,project_id,beinaction,
  COALESCE(extract(days FROM (CURRENT_DATE-datum)::interval),'-1') as date_part
    %selected%
  FROM %F%nestbox_observations o%F%
  %J%LEFT JOIN nestbox n ON (nestbox_id=n.obm_id) %J%
  %taxon_join%
  %morefilter%
  WHERE 1=1 %envelope% %qstr%
)
SELECT * FROM aall ORDER BY date_part DESC

Szerver infó

Jelenleg még csak az utolsó módosítás ideje és a módosított fájlok listája látható itt.

Szerver logok

Hibakeresésre szolgál. A projekt szerver belső üzenetei és a mapserver üzenetei tekinthetők meg itt.

Tagok

A projektbe regisztrált tagok listája. Felhasználói státuszt lehet itt megani. Ezek a következők: Normál, Üzemeltető, Felfüggesztett. A felfüggesztett felhasználók semmihez nem férnek hozzá a projektben, majdnem egyenértékű a profil törlésével. Az üzemeltetőknak minden funkcióhoz és adathoz van hozzáférésük. Az adatbázis alapítónak nem muszály üzemeltetőnek lennie ahhoz, hogy mindenhez hozzáférjen. A normál felhasználók alap esetben a projekt jogosultság beállítása szerint férnek hozzá adatfeltöltési és adatlekérdezéi lehetőségekhez. Ez az alapeset módosítható csoportok létrehozásával és különféle jogosítványok csoportokhoz rendelésével. Lásd Csoportok és Adminisztratív hozzáférések.

A tagok csoport hozzárendelései is módosíthatók itt, de erre kényelmesebb felület a Csoportkezelő.

A tagok neve egy hivatkozás ezen a felületen. Ezt a hivatkozást követve a felhasználó profil lapjára léphetünk. Adminisztratív jogkörrel ilyenkor a lap cím sávban - jobboldalt, felül megjelenik egy fa-user-secret ikon (https://fontawesome.com/v4.7.0/icon/user-secret). Erre kattitva a saját felhasználói bejelentkezési adatainkkal át tudunk lépni egy másik felhasználó profiljába.

Háttérfolyamatok kezelése

[web] -> [profile] -> [Projektadminisztráció] -> [háttérfolyamatok]

Az OBM képes háttérben feladatokat elvégezni. Háttérfolyamat szkripteket le tudunk tölteni a lapról elérhető git repo-ból és ezeket is módosíthatjuk, vagy a sablon szkript alapján teljesen újat írhatunk. A héttérfolyamatoknak van egy run és egy lib állománya. Az ütemező a run állományunkat hívja meg, ami sztenderd php job esetén a lib állományban lévő feladatokat hajtja végre.

Az ütemezés cron-szerű, perc - óra - nap mezőket kell kitölteni hozzá, amely miden esetben lehet * is, azaz minden perc, óra, nap értékű. A jobot, ha nem engedélyezzük nem fut le. Engedélyezés nélkül is tudjuk tesztelni [run]. A [results]-al pedig az adott job utolsó eredményeit tudjuk megnézni.