adatkezelési tájékoztató

1. Kihez fordulhat, ha kérdése van?

1.1 Az OpenBioMaps (openbiomaps.org és a com.openbiomapsmobile Google Play alkalmazás) üzemeltetője mint adatkezelő
OpenBioMaps Konzorcium (a továbbiakban: adatkezelő)1.2. Adatkezelő címe
4032 Debrecen Egyetem tér 1.

(Más OpenBioMaps szerverek adatkezelőinek címét keresse a saját szerverük adatkezelési tájékoztatójában.)1.3. Adatkezelő elektronikus elérhetősége
info@openbiomaps.org2. Adatkezelés célja - Milyen adatokat kérünk, és mire használjuk azokat?

2.1. Az adatkezelés meghatározása

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és kifejezett hozzájárulása alapján az OpenBioMaps szerverek honlapjain regisztrált felhasználók (a továbbiakban: regisztrált felhasználó) esetében történik a adatbázisokon való regisztráció, adatfeltöltés, véleményezés és adatmódosítás során.Jelen szabályzatban nem rögzített kérdésekben a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.) az irányadó.2.2. értelmező rendelkezések:

 • szerver: Az OpenBioMaps Konzorcium tagszervezetei által üzemeltetett szerverek.

 • projekt: A szervereken (természetes vagy jogi) személyek által létrehozott egyéni adatbázisok biológiai témájú (kutatás, természetvédelem, vagy oktatási célú) adatok gyűjtésére rendszerezésére és megosztására.

 • projekt üzemeltető: Az adatbázis projekt alapítója és az általa megjelölt természetes személyek. Az adatbázis projektek üzemeltetőinek a neve és elérhetősége minden projekt összefoglaló lapján nyilvánosan elérhető.

 • felhasználó: Azok a regisztrált felhasználók (természetes vagy jogi személyek), akik elfogadják a felhasználási feltételeket és valós emil címmel mint felhasználói azonosítóval bejelentkezve használják az OpenBioMaps szolgáltatásait és más regisztrált felhasználótól meghívást kaptak a valamelyik adatbázis projekt használatára.

 • látogató: Az OpenBioMaps webes szolgáltatásait használó nem bejelentkezett felhasználók.

 • regisztráció során kötelezően megadott névjegy adatok: név és email cím.

 • további megadható (opcionális) névjegy adatok: munkahely neve, munkahely címe, publikus webes azonosítók mint például ResearchGate, OrcID hivatkozások.

 • profil menü: személyes adatokat kezelő felület.

 • naplófájl: Az OpenBioMaps weboldalakat kiszolgáló webszerver automatikus naplófájljai, amik a webes kérések forrását, eszközét és hivatkozását tárolják. A naplófájlok automatikusan archiválva vannak 1 évig.

 • biotikai adatok: Természetvédelmi, biológiai kutatási, biológiai oktatási adatok. Tipikusan élőlény előfordulások megfigyelési adatai.3. Az adatkezelés jogalapja

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.) 5 § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.4. A kezelt adatok köre

 • A felhasználó által a regisztráció alkalmával kötelezően megadott adatok a felhasználó neve és az email-címe (a felhasználó neve a többi felhasználó számára megismerhető, az email címet csak a projekt üzemeltetők látják).

 • A regisztrációkor automatikusan rögzítésre kerül a regisztráció időpontja és a meghívó személy belső numerikus azonosítója. Ezt az adatot csak a projekt üzemeltetők láthatják.

 • A felhasználó döntése alapján a saját profil menüben megadott adatok a munkahelye neve, munkahelye címe és külső webes hivatkozások (pl. ResearchGate, OrcID) (ezen adatokat csak a többi bejelentkezett felhasználó ismerheti).

 • Az OpenBioMaps projektek (OpenBioMaps szervereken futó adatbázis projektek) látogatása során rögzítésre kerül a látogató számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza a naplófájlban.

 • Az adatkezelő a felhasználók által feltöltött adatokban található adatközlőre, adatgyűjtőre, vagy adattulajdonosra vonatkozó adatokat nem kezeli.

 • A mobil alkalmazás (com.openbiomapsmobile) használata során hely adatokat gyűjthet, amely hely adatok a gyűjtött megfigyelési adatokkal együtt adatfeltöltéskor biotikai adatként tárolásra kerülnek. A helyadatok lehetnek háttérben rögzített helyadatok is amelyek a felhasználó mozgási útvonalát tárolják az alkalmazás használata során.5. Az adatkezelés célja

 • A regisztrált felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (biotikai adat feltöltés, biotikai adat módosítás és biotikai adat hozzáférés), valamint a felhasználói aktivitás minőségének értékelése a többi felhasználó által. Az adatokat az üzemeltető felhasználhatja arra, hogy a jogsértő tartalmak esetén a felhasználót felszólítsa a feltöltött jogsértő tartalmak eltávolítására.

 • A felhasználó a névjegyben önkéntes döntése alapján megadott adatok estében belső internetes közösség alkotása, a felhasználók azonosítása vagy megkülönböztetése.

 • Az OpenBioMaps projektek használata során a naplófájlban automatikusan rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) történik a szerver üzemeltetők által. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsolja össze az üzemeltető, másoknak nem továbbítja. Az automatikusan naplózott adatokhoz csak az szerver üzemeltetők férnek hozzá (az adatbázis projektek üzemeltetői nem).

 • Az anonim látogató azonosítása nem történik meg. A naplózott IP címek önmagában semmilyen módon nem képesek a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Az adatkezelő az ilyen, a fent említett, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítókat nem kapcsolja össze semmilyen módon más személyes adatokkal az anonim látogató vonatkozásában.

 • A mobil alkalmazással rögzített helyadatok egyes adatgyűjtő űrlapok használata során kötelezően használt elemek, amelynek célja a biotikai adatok lokalitásának rögzítése. A háttér folyamatként rögzített helyadatok a felhasználó terepi bejárás útvonalát jelentik, amelyek egyes űrlapok esetében kötelező elemek. A terepi bejárási útvonalak önálló biotikai adatok, vagy a felvett biotikai adat része annak típusától függően. Tárolásukra és kezelésükre a biotikai adatok kezelésének szabályai vonatkoznak. A bejárási útvonal adatok alapértelmezetten nem publikus információk és csak a projekt üzemeltetők ismerhetik meg, de ez a projektenként eltérő lehet.

 • Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

 • Az adatbázis projektek látogatása során egy vagy több Sütit (cookie) – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a szerver a látogató/felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a Sütiket (cookie) csak egyes funkciók használata esetén küldjük el a látogató/felhasználó számítógépére, tehát ezekben csak az adott funkció használatának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

 • Az alkalmazott Sütik (cookie) egyes funkciók ismételt használatának a gyorsítását biztosítják és a jelszóval védett munkamenet működését. A Sütik (cookie) tárolásának időtartama változó, maximum 1 év.6. Az adatkezelés időtartama

 • A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében: amíg vannak a felhasználó által feltöltött tartalmak az OpenBioMaps adatbázisokban.

 • A felhasználó döntése alapján a névjegyben megadott adatok és a használat során keletkezett kapcsolódó adatok esetében: amíg a felhasználó tagja az OpenBioMaps közösségnek.

 • Az OpenBioMaps portálok használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében: a látogatástól számított maximum 1 évig tárolja a rendszer az adatokat.7. A személyes adatok módosítása, törlése

A felhasználó jelszava megadásával bármikor módosíthatja, vagy törölheti a regisztrációkor megadott nevét és e-mail címét, valamint a névjegyben megadott adatait az OpenBioMaps felhasználói adatbázisban. Amennyiben vannak általa feltöltött adatok ill. az ő nevére hivatkozó biotikai adatok az OpenBioMaps adatbázisokban, akkor azoknak az adatmezőiben a felhasználó nem változik meg automatikusan.

A felhasználó bármikor kérheti az adatbázis projekt üzemeltetőjétől a felhasználói fiókja törlését. A felhasználói fiók törlésével együtt törlődnek a névjegy adatai az OpenBioMaps felhasználói adatbázisból. Amennyiben vannak általa feltöltött adatok ill. az ő nevére hivatkozó biotikai adatok az OpenBioMaps adatbázisokban, akkor azoknak az adatmezőiből a felhasználó neve nem törlődik ki automatikusan, habár a felhasználónak a saját adatok esetében lehetősége van az adatsorok módosítására, de az üzemeltető nem tudja garantálni, hogy a módosított adatok adattartalmát más felhasználók nem állítják vissza.8. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő a személyes adatokat az OpenBioMaps titkosított privát hálózatán egymáshoz kapcsolódó, az OpenBioMaps Konzorcium tagjai által saját telephelyeiken üzemeltetett szervereken tárolja. A szerverek kezelésére a konzorciumi tagok saját szerverfenntartási szabályozásai vonatkoznak. Jelszavas hozzáférése csak a Konzorcium által kijelölt rendszergazdáknak van.

Az OpenBioMaps Konzorcium kezelésében álló szerverek nevei és üzemeltetőik: 1. https://openbiomaps.org
  Szerver üzemeltető: Debreceni Egyetem
  Elérhetősége: H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1., e-posta címe: openbiomaps__at__vocs.unideb.hu

 2. https://dinpi.openbiomaps.org
  Szerver üzemeltető: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
  Elérhetősége: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, H-1121 Budapest, Költő u. 21., e-posta címe: bercess__at__dinpi.hu

 3. https://openbirdmaps.ro
  Szerver üzemeltető: Milvus Group Association
  Elérhetősége: str. Crinului nr. 22, 540343 Tîrgu Mureş (Romania), e-posta címe: boneg__at__milvus.ro

 4. http://openbiomaps.elte.hu

  Szerver üzemeltető: Eötvös Loránd Tudományegyetem
  Elérhetősége: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., e-mail address:9. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a módosítás hatálybalépését követő első belépéssel elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.10. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

 1. Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az helpdesk__at__openbiomaps.org címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

 2. A felhasználók kérhetik adataik törlését, zárolását, helyesbítését. A felhasználó adatait maga is törölheti a 10. A személyes adatok módosítása, törlése pontban foglaltak szerint.

 3. A felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Kérelmét az helpdesk__at__openbiomaps.org címre kell eljuttatni.

az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.11. Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv. törvény valamint a Ptk. alapján a Debreceni Törvényszék előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a helpdesk__at__openbiomaps e-mail címen.Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

e-mail: ugyfelszolgalat__at__naih.huAlapvető jogok biztosa

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1387 Budapest Pf. 40.
telefon: (06-1-) 475-7129 fax: (06-1-) 269-1615Debreceni Törvényszék

postacím: 4001 Pf. 131.

cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.

központi telefonszám: +36-52/526-710

e-mail cím: birosag__at__debrecenit.birosag.hu

Utolsó frissítés: 2022.01.24.