Regisztrált adatbázisok

Stabil adatbázisok:

ANPI biotikai adatok
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéről származó közöletlen validálatlan biotikai adatok gyűjteménye
DOI: ----
Alapító: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapítás dátuma: 2019-09-03 - Megjelenés dátuma : 2020-06-01
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Aggteleki karszt
témák: general biodiversity
Az adatbázis a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által kihelyezett és fenntartott szalakóta odúk adatait, valamint az ellenőrzési adatokat tartalmazza.
Az adatbázis a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által kihelyezett és fenntartott szalakóta odúk adatait, valamint az ellenőrzési adatokat tartalmazza.
DOI: ----
Alapító: Attila Ferenc
Alapítás dátuma: 2019-09-25 - Megjelenés dátuma : 2019-09-25
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Dél-heves
témák: Coracias garrulus
BfNPI adatbázis
Balatonfelvidéki Nemzeti Park biotikai adatbázisa
DOI: ----
Alapító: Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapítás dátuma: 2020-02-25 - Megjelenés dátuma : 2021-02-25
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Balatonfelvidék
témák: general biodiversity
Bioregio Carpathians Adatbázis
Az adatbázis 786 faj 8845 előfordulási adatát tartalmazza Magyarország területéről.
Alapító: Bérces Sándor
Alapítás dátuma: 2013-12-03 - Megjelenés dátuma : 2013-12-03
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: ODbL
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Slovakia
témák: BIOREGIO Carpathians
Bükki Nemzeti Park Adatbázisa
DOI: ----
Alapító: Sulyok József
Alapítás dátuma: 2018-03-29 - Megjelenés dátuma : 2018-09-26
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Bükki Nemzeti Park
témák: general biodiversity
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-hevesi Tájegység biotikai adatbázisa
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-hevesi Tájegység biotikai adatbázisa
DOI: ----
Alapító: Ferenc Attila
Alapítás dátuma: 2016-12-20 - Megjelenés dátuma : 2017-02-01
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Bükki Nemzeti Park
témák: general biodiversity
Danubeparks Duna halas adatbázis
Az adatbázis a Danuparks projekt támogatásával jött létre. Az adatbázis közel 10000 hal előfordulási adatot tartalmaz. Kulcsszavak: hal, halak, halas adatok, dunai halak
Alapító: Duna-Ipoly National Park
Alapítás dátuma: 2012-05-29 - Megjelenés dátuma : 2012-05-29
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: ODbL
földrajzi elhelyezkedés: Europe, Danube river
témák: Fish occurrence data
Debrecen Madáratlasza
Magyarország első városi madáratlaszának adatbázisa. Kulcsszavak: bird atlas, madarak, városi madarak, madár
DOI: ----
Alapító: Marton Attila
Alapítás dátuma: 2019-02-10 - Megjelenés dátuma : 2019-03-01
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Debrecen, Hungary
témák: bird observations, monitoring, student works
Döglött állat adatbázis
Fajok elterjedéséről és viselkedéséről nemcsak az élő, hanem az elpusztult állatok is sok információt nyújthatnak, a pusztulás körülményeinek elemzésével pedig hozzá járulhatunk a fajok védelméhez.
      Elpusztult állatokról bizonyos esetekben könnyebb és pontosabb adatokat lehet gyűjteni, mint az élőkről, mert például nem szaladnak vagy repülnek el, mielőtt észrevennénk és meghatároznánk őket. Viszont, előfordul, hogy nem lehet az állatot faj szinten felismerni vagy az elpusztulás időpontját csak pontatlanul lehet megadni, vagy akár a helyszín is bizonytalan lehet. Az elpusztult állatokat könnyű megtalálni, mivel többnyire hosszabb ideig egy helyben vannak, de persze emiatt akár többen is megtalálhatják és feljegyezhetik (a többszörös adatok viszont könnyen kiszűrhetők, mint az élők esetében). Elpusztult állatokról sokfelé lehet adatot gyűjteni (pl.: utak mentén, autó szélvédőjén, járdákon, villanyoszlopok alatt, természetes élőhelyeken... ) és sokkal többen is tudnak ilyen adatokat gyűjteni, mint az élőkről.
      A most elindított döglött állat adatbázis célja széleskörű adatgyűjtés indítása elsősorban az állatpusztulások okainak elemzése miatt. Az adatbázis teljesen nyílt, követi az OpenData irányelvet, így bárki tölthet fel és kérdezhet le adatokat korlátozás nélkül. Ez egyúttal megvalósítja, sőt túl megy az OpenNotebookScience elviségén is, mivel nemcsak, hogy az alapadatok teljesen hozzáférhetőek, hanem maga az adatgyűjtés folyamata is nyílt. Szerencsére ez ma már nem jelent hátrányt a tudományban, mert egyre több olyan jó nevű lap van, ahol nem követelik meg a publikációkban az újdonságot, azaz nem kell az adatbázist használó kutatóknak az ötleteik megírásának elsősége miatt aggódniuk.
      Biztatok mindenkit, hogy aki elpusztult állatot lát, gyűjtse és ossza meg az információt róla itt és aki fantáziát lát az adatbázisban való halászásra, tegye meg bátran és publikáljon belőle! Kérem, hogy hivatkozzák az adatbázist, és küldjék el a publikációikat, hogy az adatbázis is hivatkozhasson rájuk, hogy a többieknek ezzel is segítsen további kérdéseket feltenni és válaszokat találni.
Alapító: Bán Miklós
Alapítás dátuma: 2014-12-02 - Megjelenés dátuma : 2015-09-26
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: ODbL
földrajzi elhelyezkedés: Europe
témák: dead animals, road kill, citizen science
Duna-Dráva Nemzeti Park adatbázisa
DOI: ----
Alapító: Duna-Dráva Nemzeti Park
Alapítás dátuma: 2018-02-28 - Megjelenés dátuma : 2018-02-07
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: general biodiversity
Eurázsiai kurgán adatbázis
Célkitűzések Az eurázsiai sztyeppek egyik legjellegzetesebb történelmi emlékhelyei az ősi temetkezési halmok, kunhalmok vagy más néven kurgánok. Az általában földből épült többezer éves halmok Magyarországtól egészen Mongóliáig előfordulnak, jelenlegi számuk hozzávetőleg 400-600 ezer. A hazánkban található első halmokat a Jamnaja-kultúra (az úgynevezett gödörsíros kurgánok népe) építette i.e. 3300 és i.e. 2500 között. Így bár első ránézésre nem látszik, de halmaink egyidősek az egyiptomi piramisokkal (a gízai nagy piramist Hufu uralkodása alatt i. e. 2580-2530 között építették). Későbbiekben a szkíták és szarmaták is emeltek halmokat a Kárpát-medencében. Honfoglaló őseink és a később betelepülő kunok is előszeretettel használták a halmokat temetkezési célokra, azonban ezek már elsősorban másodlagos temetkezések voltak, vagyis a már meglévő halmokba mélyítették a sírokat. A halmoknak azonban nem csupán történelmi jelentősége van, élőviláguk is kiemelkedő. Az elmúlt évszázadok intenzív tájátalakító munkáinak köszönhetően a korábban nagy kiterjedésű gyepek jelentős részét feltörték, rajtuk mezőgazdasági kultúrák, vagy éppen települések találhatóak. A gyepterületek így csak olyan kis kiterjedésű „fragmentumokban” maradhattak fenn, amelyek valamilyen okból alkalmatlanok voltak a művelésbe vonásra. Ilyen területek az utak mezsgyéi, a meredek oldalú lejtők és a kurgánok. Bár mondhatnánk, hogy a halmon található növényzet fennmaradását csupán a törvényi védelem és a kulturális emlékek tisztelete segítette elő, de ez nem minden esetben igaz. Intenzíven használt mezőgazdasági tájakban a gyepi növényzet elsősorban azokon a halmokon maradt fenn, amelyek meredek oldalait nehezen lehetett beszántani, vagy éppen települések vagy országok közötti mezsgyében helyezkedtek el (pl. a trianoni határhalmok). A magyarországi természetközeli vegetációt hordozó halmokon elsősorban löszgyepek, ritkábban szikes vagy homoki gyepek találhatók. A gyepekben számos esetben olyan védett, vagy regionálisan veszélyeztetetté vált fajok fordulnak elő, melyek korábban elterjedtek voltak, az élőhelyek megszűnése miatt azonban napjainkra állományaik igen megritkultak. Ilyen fajok például a taréjos búzafű (Agropyron cristatum), a macskahere (Phlomis tuberosa) vagy a kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata). A halmok növényzetét, állatvilágát a törvényi védettség ellenére számos – elsősorban emberi eredetű – tényező veszélyezteti. Ilyenek például a beszántás, beépítés, elhordás, az utak jelenléte vagy éppen az idegenhonos inváziós fajok terjeszkedése. Utóbbira jó példa a fehér akác és az ördögcérna, melyek igen gyakran telepszenek meg a halmokon, visszaszorítva az őshonos vegetációt. A halmok természeti és kulturális értékeinek védelme érdekében kiemelkedő fontosságú, hogy naprakész adatokkal rendelkezzünk állapotukról, a halmok épségét és élővilágát veszélyeztető folyamatokról. A „Kurgán adatbázis” célja olyan adatok gyűjtése és nyilvános adatbázisba rendezése, amely segítségével feltérképezhetjük a kurgánok természeti állapotát és kulturális értékeit. Az adatbázisban olyan alapvető adatokat gyűjtünk, amelyek jól tükrözik a halom állapotát, viszont gyűjtésükhöz nem szükségesek hosszas előtanulmányok vagy előkészületek. Ezáltal teljesül az adatbázis egyik legfontosabb célja: mindenki fel tudja tölteni a lakóhelye közelében, vagy a kirándulásai során felkeresett halmok adatait. Mire használható majd az adatbázis: - Információt szolgáltat a természetvédelmi kezelések tervezéséhez. - Az ugyanarra a halomra vonatkozó megismételt adatközlések segítségével megfigyelhetők a halmok természetvédelmi helyzetében bekövetkező változások (például a fásszárúak terjeszkedése). - Az adatbázis segítségével összegyűjthetők a halmokhoz kötődő kulturális értékek, mondák, történetek. A halmokkal kapcsolatos legújabb kutatásaink eredményeit rendszeresen közzétesszük a http://deak-valko.blogspot.com/ oldalon. Kapcsolódó publikációink Deák B., Török P., Tóthmérész B., Valkó O. (2015c): A hencidai Mondró-halom, a löszgyep-vegetáció őrzője. Kitaibelia 20: 143-149.
Deák B., Tóthmérész B., Valkó O., Sudnik-Wójcikowska B., Bragina T.M., Moysiyenko I.I., Bragina T.M., Apostolova I., Dembicz I., Bykov N.I., Török P. (2016a): Cultural monuments and nature conservation: The role of kurgans in maintaining steppe vegetation. Biodiversity & Conservation 25: 2473-2490.
Deák B., Valkó O., Török P., Tóthmérész B. (2016b): Factors threatening grassland specialist plants – A multi-proxy study on the vegetation of isolated grasslands. Biological Conservation 204: 255-262. Deák B., Tölgyesi Cs., Kelemen A., Bátori Z., Gallé R., Bragina T.M., Abil Y.A., Valkó O. (2017): Vegetation of steppic cultural heritage sites in Kazakhstan – Effects of micro-habitats and grazing intensity. Plant Ecology & Diversity 10: 509-520.
Deák B., Valkó O., Török P., Kelemen A., Bede Á., Csathó A.I., Tóthmérész B. (2018a): Landscape and habitat filters jointly drive richness and abundance of specialist plants in terrestrial habitat islands. Landscape Ecology 33: 1117-1132.
Deák B. (2018c): Természet és történelem – A kurgánok szerepe a sztyeppi vegetáció megőrzésében. Kapitális Nyomda, Debrecen 152 pp. (in press)
Godó L., Tóthmérész B., Valkó O., Tóth K., Radócz S., Kiss R., Kelemen A., Török P., Švamberková E., Deák B. (2018): Ecosystem engineering by foxes is mediated by the landscape context – A case study from steppic burial mounds. Ecology & Evolution 7044-7054.
Valkó O., Tóth K., Kelemen A., Miglécz T., Sonkoly J., Tóthmérész B., Török P., Deák B. (2018): Cultural heritage and biodiversity conservation – Plant introduction and practical restoration on ancient burial mounds. Nature Conservation 24: 65-80.
Alapító: Deák Balázs
Alapítás dátuma: 2018-10-04 - Megjelenés dátuma : 2019-02-19
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Europe, Asia
témák: kurgan, biodiversity, burial mounds, grassland, historical sites, nature conservation, sacred sites, steppe
Farkas Roland csigás adatbázisa
Farkas Roland csigás adatbázisa
DOI: ----
Alapító: Farkas Roland
Alapítás dátuma: 2022-10-11 - Megjelenés dátuma :
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: csiga, snail
Fertő-Hanság Nemzeti Park adatbázisa
DOI: ----
Alapító: Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Alapítás dátuma: 2018-02-15 - Megjelenés dátuma : 2020-03-01
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Fertő-hanság
témák: general biodiversity
GPS Accuracy
Measuring GPS accuracy of various GPS capable devices, e.g mobile phones. We are measuring locations on the same point repeditely with different devices and different applications.
DOI: ----
Alapító: Bán Miklós
Alapítás dátuma: 2021-09-06 - Megjelenés dátuma : 2021-09-06
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Debrecen
témák: gps receiver devices, mobile phone, citizen science
Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány adatbázisa
Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány adatbázisa www.gyongybagoly.hu Gyöngybagolyvédelmi ügyelet (9-17 minden nap): 06-20-322-5620
DOI: ----
Alapító: Dr. Klein Ákos
Alapítás dátuma: 2020-04-23 - Megjelenés dátuma : 2021-03-30
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: barn owl
Hortobágy Természetvédelmi Egyesület adatbázisa
Hortobágy Természetvédelmi Egyesület adatbázisa
DOI: ----
Alapító: Zalai Tamás
Alapítás dátuma: 2021-04-08 - Megjelenés dátuma : 2021-04-08
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Hortobágy
témák: general biodiversity, bird, monitoring, water birds
Inváziós térkép
A projekt célja a lakosság bevonása az inváziós növény- és állatfajok térképezésébe. Kísérleti jelleggel Mezőszemere községen indítjuk el az adatgyűjtést, amelyet előadásokkal, képzésekkel egészítünk ki annak érdekében, hogy minél többen megismerjék az inváziós fajok okozta veszélyeket, felismerjék azokat a fajokat, amelyek veszélyt jelenthetnek a hazai flórára és faunára. A projekt segítségével szeretnénk azt is látni, milyen mértékben vonható be a lakossság az inváziós fajok elleni védekezésbe.
DOI: ----
Alapító: Ferenc Attila
Alapítás dátuma: 2019-04-25 - Megjelenés dátuma : 2022-11-29
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: invasive species, alien species
Kiskunsági Nemzeti Park
DOI: ----
Alapító: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Alapítás dátuma: 2020-12-24 - Megjelenés dátuma : 2021-10-30
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Kiskunság
témák: general biodiversity
lepke-háló
Kulcsszavak: lepke, lepkék, nappali lepkék, közösségi tudomány, Őrségi Nemzeti Park
DOI: ----
Alapító: Őrségi Nemzeti Park
Alapítás dátuma: 2018-06-15 - Megjelenés dátuma : 2018-09-15
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Őrségi National Park
témák: butterfly, monitoring
LIFE HUNVIPHAB KNPI
A természetvédelmi célú kezelések és beavatkozások (pl. élőhelyrekonstrukciók, viperabarát gyepkezelés, ragadozókizárás, vipera egyedek kibocsátása) hatékonyságának mérése alapvető fontosságú a védelmi tevékenységek értékeléséhez és a jövőbeli tevékenységek megalapozásához. Ez az adatbázis és az adatbázissal összekötött mobil applikáció „A rákosi vipera természetvédelmi helyzetének javítása a Pannon régióban” című, LIFE18NAT/HU/000799 azonosítójú projekt keretében, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén végzett monitoring tevékenység során keletkező adatok gyűjtését szolgálja.
DOI: ----
Alapító: Mizsei Edvárd
Alapítás dátuma: 2021-02-26 - Megjelenés dátuma : 2021-03-01
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: Vipera ursinii, medow viper, monitoring
Magyarország edényes növényfajainak online adatbázisa
Magyarország flóraatlasza
Kulcsszavak: növények, flóra, edényes növények
Alapító: Tiborcz Viktor
Alapítás dátuma: 2018-05-09 - Megjelenés dátuma : 2018-12-10
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: Vascular plants, Flora
Magyarország védett hajtásos növényei
A projekt célja, hogy összegezzük és a Közép-Európai Flóratérképezés rendszerében ábrázoljuk a Magyarországon törvényes oltalmat élvező hajtásos növények elterjedési adatait. Terveink és reményeink szerint a publikált és publikálatlan-, herbáriumi példányokkal dokumentált- ill. a magyarországi flóratérképezés során regisztrált előfordulási adatok egymáshoz illesztésével a korábbiaknál precízebb elterjedési térképeket tudunk vázolni védett fajainkról.
DOI: ----
Alapító: Takács Attila
Alapítás dátuma: 2020-09-15 - Megjelenés dátuma : 2021-04-09
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: protected plants, Hungary
Matthias Dolek DB
DOI: ----
Alapító: Kőrösi Ádám
Alapítás dátuma: 2023-04-05 - Megjelenés dátuma :
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Germany
témák: Natura 2000, butterfly
Mezei veréb adatbázis
Kulcsszavak: verebek, Debreceni Egyetem, tree sparrow, sparrows
DOI: ----
Alapító: Attila Fülöp
Alapítás dátuma: 2019-12-14 - Megjelenés dátuma :
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Debrecen
témák: Passer montanus, tree sparrow, behaviour
Milvus emlős adatbázis
Kulcsszavak: emlősök, Románia
DOI: ----
Alapító: Boné Gábor
Alapítás dátuma: 2016-08-01 - Megjelenés dátuma : 2016-08-01
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Romania
témák: mammals
MTA-PE Evolúciós Ökológia Kutatócsoport
A projekt célja az MTA-PE Evolúciós Ökológia Kutatócsoport több éves viselkedésökológiai adatsorainak rendszerezése és könnyen elérhetővé és értelmezhetővé tétele.
DOI: ----
Alapító: Kovács Bálint
Alapítás dátuma: 2021-11-12 - Megjelenés dátuma :
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: behavior, great tit
ÖNPI
Őrségi Nemzeti Park
DOI: ----
Alapító: Őrségi Nemzeti Park
Alapítás dátuma: 2018-03-08 - Megjelenés dátuma : 2018-09-01
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Őrség
témák: general biodiversity
OpenHerpMaps
Kulcsszavak: Kétéltű, Hüllő, teknős, kígyó, béka
DOI: ----
Alapító: Sós Tibor
Alapítás dátuma: 2019-05-04 - Megjelenés dátuma : 2019-05-04
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Romania
témák: herp fauna data, amphibians, reptiles, citizen science
Pannon biorégió állat és növény előfordulási adatbázis
A Pannon biogeográfiai régió faj előfordulási adatbázisnak a célja a természetvédelmi munkát elősegítő védett és nem védett fajok előfordulási adatainak országos gyűjtése. Az adatbázist a Duna-Ipoly Nemzeti Park (DINPI) Igazgatóságon hozták létre kísérleti jelleggel. Nincs karbantartva, az adatok nem pontosak. Az adatbázis pontos és karbantartott változata a DINPI-nél érhető el!
Alapító: Bérces Sándor
Alapítás dátuma: 2012-08-21 - Megjelenés dátuma : 2017-06-01
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Central Europe, Duna-Ipoly National Park
témák: general biodiversity
Pollinátor monitoring
Beporzó monitoring
DOI: ----
Alapító: Bán Miklós
Alapítás dátuma: 2023-03-31 - Megjelenés dátuma :
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: pollinators
Przewalski vadlovak
Przewalski vadlovak
DOI: ----
Alapító: Hortobagy National Park
Alapítás dátuma: 2021-03-03 - Megjelenés dátuma : 2021-06-01
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Hortobágy
témák: Przewalski horses, monitoring
Szabadon elérhető odú adatbázis
Madárodúk nyílt adatbázisa. Az adatbázisba szabadon lehet odú telepeket és egyéni odúkat regisztrálni. Odú és megfigyelési adatokat feltölteni. A feltöltött adatok nyílt hozzáférésűek! Kulcsszavak: madárodú, odú, odúlakó madarak, költési adatok
DOI: ----
Alapító: Bán Miklós
Alapítás dátuma: 2016-11-26 - Megjelenés dátuma : 2016-11-26
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: nest boxes, birds, breeding data, monitoring, citizen science
Zoológus terepgyakorlatok
A Debreceni Egyetem Evolúciós Állattani Tanszékének zoológus terepgyakorlatának adatbázisa.
A biodiverzitással kapcsolatos adatok oktatási adatbázisa.
DOI: ----
Alapító: Department of Evolutionary Zoology, University of Debrecen
Alapítás dátuma: 2016-12-26 - Megjelenés dátuma : 2016-12-26
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Romania
témák: general biodiversity data, student works
Balkan Herps
The Balkan Herps is an international collaborative project aiming to study amphibians and reptiles in the Balkan Peninsula. Its background database contains point records of species. Currently the primary focus of the project is to investigate the relationship between amphibian and reptile species ranges, diversity and protected areas (PA). We will create species distribution models (SDM) based on the occurrence records. We would like to assess the efficiency of the existing PA network and detect needs for PA designation with the systematic conservation planning tool Zonation. Our aim is to collect as many records of amphibians and reptiles as possible from every species of the Balkans. Everybody can upload their records to the database with or without registration. If you would like to help us and upload records please watch our 4-minute-long video about the process: https://youtu.be/qsu-0UeC46g If you have further questions please feel free to contact us in one of the email addresses below.
DOI: ----
Alapító: Mizsei Edvárd
Alapítás dátuma: 2017-04-03 - Megjelenés dátuma : 2017-04-18
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Albania, Bulgaria, Croatia, Greece, Kosovo, Moldavia, Serbia, Slovania, Turkey
témák: Vipers, reptiles
Debrecen DNA-Bank
Debrecen DNA-bank - a Source of DNA for the Pannon and the Steppe Flora Keywords: sztyepp, Eurázsia, DNS, DNS Bank
DOI: ----
Alapító: Gábor Sramkó
Alapítás dátuma: 2018-10-29 - Megjelenés dátuma : 2018-11-23
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Europe, Asia
témák: dna, steppe, plants, mammals, insects, genetics
Falcon re-introduction project in Kyrgyz Republic
DOI: ----
Alapító: Kadyr
Alapítás dátuma: 2023-07-09 - Megjelenés dátuma : 2023-07-09
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Kyrgyzstan
témák: Birds
Miklapuszta Life
Innovative management of Pannonic salt steppes and loess steppic grasslands to benefit plants, insects and birds
DOI: ----
Alapító: Kovács Bálint
Alapítás dátuma: 2023-04-14 - Megjelenés dátuma : 2023-04-14
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Miklapuszta
témák: Ecology
OpenBirdMaps
Public database for collecting Romania's bird data.
DOI: ----
Alapító: Kovács István
Alapítás dátuma: 2013-12-06 - Megjelenés dátuma : 2016-02-28
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: ODbL
földrajzi elhelyezkedés: Romania
témák: Bird, monitoring
Openbiomaps network's nodes
This database contains data about the openbiomaps itself. How many openbiomaps server are there? Where are the servers? Who are the contact people?
DOI: ----
Alapító: Bán Miklós
Alapítás dátuma: 2016-04-11 - Megjelenés dátuma : 2016-04-11
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: ODbL
földrajzi elhelyezkedés: global
témák: OpenBioMaps servers
Panurus Biarmicus Database
Panurus Biarmicus Database
Keywords: bearded reedling, Hortobágy, barkós cinege, barkóscinke
DOI: ----
Alapító: Ádám Lendvai
Alapítás dátuma: 2018-02-05 - Megjelenés dátuma :
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Hortobágy
témák: Bearded reedling, Panurus biarmicus
OBM Global Shorebird Database
Keywords: Shorebirds
DOI: ----
Alapító: András Kosztolányi, Tamás Székely
Alapítás dátuma: 2017-04-11 - Megjelenés dátuma : 2021-09-01
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: global
témák: shorebirds, behaviour
bird ringing
Bird ringing database of Romania
DOI: ----
Alapító: Marton Attila
Alapítás dátuma: 2017-10-20 - Megjelenés dátuma : 2018-09-26
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Romania
témák: birds, ringing
Riverside: Hungary-Croatia Cross-border Co-opeartion programme
Hungary-Croatia Cross-border Co-opeartion programme
DOI: ----
Alapító: Gáborik Ákos
Alapítás dátuma: 2022-12-13 - Megjelenés dátuma : 2022-12-13
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Croatia
témák: Species occurrence data
Sex-ratio evolution in vertebrates database
The objective of this database is to collate information on sex ratios of vertebrates. This project is funded by the Hungarian Science Founding Agency (NKFKI). By Tamas Szekely, Andras Liker & Zsolt Vegvari
DOI: ----
Alapító: Tamás Székely
Alapítás dátuma: 2017-01-22 - Megjelenés dátuma : 2020-02-02
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Global
témák: literature data
Vipera distribution database
Vipera distribution database
DOI: ----
Alapító: Edvárd Mizsei
Alapítás dátuma: 2019-07-08 - Megjelenés dátuma : 2019-07-11
Nyílt tartalom fokozat:
Licence: n/a
földrajzi elhelyezkedés: Western Palaearctic
témák: Viper species, species distribution

Teszt adatbázisok:

BioBlitz
BioBlitz, közösségi adatgyűjtés, természetvédelem, szemléletformálás A BioBlitz egy külföldön már nagy népszerűségnek örvendő eseménysorozat, melynek elsődleges célja a természetvédelmi szemléletformálás szórakoztató módon. Ez egy 24 órás fajleltár laikusokkal és szakemberekkel közösen végezve. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a városi területek is komoly természetvédelmi értékekkel rendelkezhetnek, így megőrzésük kiemelt fontosságú. Az üzenet nálunk nem az, hogy az emberek hogyan rombolják természetes környezetüket, hanem, hogy amit még meghagytunk, arra vigyáznunk kell!
Alapító: Bozóki Balázs
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: Bioblitz, biodiversity
Botanikus Kert
Eszterházy Károly Egyetem Botanikus kerti adatbázis
Alapító: Pénzesné Kónya Erika
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Eger
témák: botanical garden
Duna Atlasz
Duna Atlasz Adatbázis
Alapító: WWF Magyarország
földrajzi elhelyezkedés: Europe, Danube river
témák: general biodiversity, biodiversity index
egyeneszárnyúak adatbázis
Az adatbázis a magyarországi egyenesszrányú (Orthoptera) fauna publikált elterjedési adatainak gyűjteménye. Elsődleges célja az ismeretek összerendezése és revíziója. Távlati célunk, hogy egy felülvizsgált publikált adatokat és a résztvevő kutatók publikálatlan adatait tartalmazó nemzetközi adatbázissá válva szolgálja az orthopterológiai kutatás és a természetvédelem céljait.
Alapító: Nagy Antal
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: orthoptera
fakataszter
fakataszter
Alapító: Bán Miklós
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: fa
Fattyúszerkő adatbázis
Alapító: Lendvai Ádám
földrajzi elhelyezkedés: Poland
témák: terns
geofiton növények
geofiton növények
Alapító: Tünde Hunyadi
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: geophytic plants
Halas adatbázis
Csipkés Roland halas adatbázisa
Alapító: Csipkés Roland
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Bükki Nemzeti Park
témák: Freshwater fish faunistics and environmental data
Herman Ottó 1894
Herman Ottó 1984-1914 közötti madárvonulási adatgyűjtési projektjének digitalizálása és továbbgondolására készített adatbázis.
Alapító: Bán Miklós, Németh Zoltán
földrajzi elhelyezkedés: Carpathian basin
témák: Archived bird migration data
Magyarország lepkéinek adatbázisa
Magyarország lepkéinek adatbázisa
Alapító: Bán Miklós
földrajzi elhelyezkedés: Magyarország, Hungary
témák: Butterfly, lepke
Sáránd természeti értékei adatbázis
Az adatbázis Sáránd település természeti értékeinek nyilvántartása céljából jött létre.
Az adatbázist Sáránd Önkormányzatának értékmegőrzési bizottsága (a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján) hozta létre.
Alapító: Bán Miklós
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Sáránd
témák: general biodiversity
SZTE Ökológiai Tanszék
SZTE Ökológiai Tanszék
Alapító: Bán Miklós
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: ecology
The dragonflies of Corfu
Corfu (Kerkyra) has a comparatively rich Odonata fauna and we have recently, in cooperation with The International Dragonfly Fund (IDF) published a first overview (Stille, M. & Stille, B. 2018. The Dragonflies of Corfu. IDF Report 116. 237 pp.). As there is no water management plan and a huge influx of tourists, leading to high water consumption and a presently uncontrolled garbage situation on the island, there is a distinct potential threat to dragonflies, as well as many other groups. The need for increased awareness among residents, as well as visitors, is consequently essential for the protection of the dragonflies and their habitats. To support this, a website and a supporting Facebook page will be created, through which approved members should be able to enter data. The data will be used for e.g. periodic reports in cooperation with IDF.
Alapító: Bo Stille
földrajzi elhelyezkedés: Corfu
témák: dragonflies

Kísérleti adatbázisok:

Amphibian and Reptile Surveys
földrajzi elhelyezkedés: Europe
témák: reptile
Butterfly FID
Flight-initiation distance of butterflies
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: Butterfly, behaviour
Catax lepkehernyó adatbázis
Tudományos lepkehernyó adatbázis
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: catax caterpillar
Denevér elterjedés adatbázis
Kulcsszavak: Denevér, denevérek
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: bats
Feketerigó adatbázis
Egy anya tudja a legjobban: A vonulási viselkedés anyai programozása A vonuló madarak populációi jelentős csökkenésen mentek keresztül az elmúlt néhány évtizedben. Ezzel szemben még mindig limitált a tudásunk arra nézve, hogy milyen eséllyel alkalmazkodhatnak a vonuló fajok rohamosan változó környezetükhöz. Ennek megjóslásához sokkal pontosabb és részletesebb tudásra van szükségünk a vonulási viselkedés kialakulásáért felelős öröklődési és fejlődéstani mechanizmusokról. A kutatásunk egy fontos és eddig nem vizsgált mechanizmust, az anyai hatást, illetve az anyai stressz szerepét, veszi célpontba a vonulási viselkedés kialakulásánál. A kutatás eredményeként, például közelebb kerülünk olyan lényeges kérdések megválaszolásához, mint hogy milyen módon jelenik meg, illetve tűnik el a vonulási viselkedés egy poulációból zavarás és környezetváltozás hatására. Végül, egy további fontos eredménye lehet az ilyen jellegű vizsgálatoknak az, amikor természetvédelmi szakembereket és törvényhozókat tudunk informálni egy fontos viselkedés, mint a vonulás, környezeti stressz érzékenységéről. Kulcsszavak: blackbird
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Debrecen
témák: blackbird, behaviour
Nagyfeszültségű vezeték felmérés
Nagyfeszültségű vezeték felmérések a magas hőmörsékletű vezeték telepítési tervek kapácsán
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: High voltage powerlines, birds, monitoring
Natura 2000 élőhelyek
Natura 2000 élőhelyek szerkezet és funkció monitoring adatbázis
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: Natura 2000
Ravaszdi Radar
Városi róka és sakál közösségi adatgyűjtő program Két rendkívül jól alkalmazkodó (és ravasz) ragadozó. Közülük a vörös róka mára nyilvánvalóan beköltözött a lakott területekre, akár nagyvárosokba, és az aranysakál városi megjelenésére is vannak már példák A Ravaszdi Radar önkéntes adatgyűjtő program elsődleges célja e két faj városiasodásának vizsgálata és nyomon követése, közösségi segítséggel: bárki, aki rókát vagy sakált lát, beküldheti az észlelését és annak körülményeit, ezzel nagyban segítve a szakemberek munkáját. Elsődlegesen a lakott területeken történt észlelések lényegesek, de minden, a két faj hazai előfordulására vonatkozó megfigyelés hasznos lehet és örömmel fogadjuk. Észlelés esetén, vadállatokról lévén szó, tartson tőlük biztonságos távolságot!
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: róka, sakál
Whale observations
humpback whale, pygmy whale, grey whale, right whale
földrajzi elhelyezkedés: global
témák: whales
Global Biodiversity Collapse Database
In this public database I collect "observation" data of animals and plants which should be there but they are in fact missing - because the potential observation target already died or is extinct. This database can be practically empty, but I really would like to collect these data! The information in this database are subjective but can be underpinned by citations which contains previous observations from the same place. When you upload data, please describe the method used and the expected density of the non-observed target species. The gathered information can aid visualise and understand biodiversity and distribution changes. Feel free to download, upload, share and analyse data.
földrajzi elhelyezkedés: global
témák: general biodiversity
TH NATRIX Database
Herpetological Society Database
földrajzi elhelyezkedés: Poland
témák: Herpfauna
water- and shorebirds on Hortobagy fishery lakes
water- and shorebirds on Hortobagy fishery lakes
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Hortobágy
témák: birds, shorebirds, waterbirds

Egyéb adatbázisok:

Almáskerti odúk
Alkalmazott természetvédelmi állatökológiai kutatás intenzív agrárkörnyezetben
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Derecske
témák: nest boxes, tree sparrow, agriculture
Stage: intermittent
Harlekin katica adatbázis
Az adatbázis a harlekin katica adatbázis (http://www.coleoptera.hu/harlekin/) egyszeri tükrözésével jött létre
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: Harlequin ladybird
Stage: abandoned
Jelölt békás adatbázis
A Pest megyei Farmos település határában több mint 10 éve zajlik békamentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság koordinálásával. 2007-től kezdve a természetvédelmi akcióprogram során begyűjtött és szaporódóhelyekre szállított kétéltűek begyűjtési helye adatbázisban van rögzítve. A területen megfigyelt barna ásóbékák egyedszáma nagy fluktuációt és az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat (ugyanakkor az állomány több ezres egyedszámú). Az általunk tervezett vizsgálatokkal szeretnénk megtudni, hogy a barna ásóbékák egyedileg azonosíthatóak-e, nagy egyedszámok esetén számítógépes programokkal, illetve, hogy ez kiválthatja-e a hagyományos, invazív jelölési módszereket. A fényképek által történő azonosítás megkönnyíteni a terepi adatgyűjtéseket és semmilyen beavatkozásokkal nem jár, amely az állatok életminőségét vagy túlélési esélyeit csökkentené. Békák egyedi azonosításával gyűjtött adatok felhasználhatóak lennének vonuláskutatási vizsgálatokra, illetve állományméretek becslésére.
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: frog
Stage: abandoned
Országos Nappalilepke-Monitoring Transzektes mintavétellel
Országos nappalilepke-monitoring hálózat, transzektek mentén történő számlálással, amatőr és hivatásos résztvevőkkel.
földrajzi elhelyezkedés: Hungary
témák: butterfly monitoring, transect
Stage: abandoned
Panurus Biarmicus Austria
földrajzi elhelyezkedés: Austria
témák: Panurus biarmicus, Bearded reedling
Stage: abandoned
Próbáld ki! Játszótér.
Ez nem egy valós adatbázis, hanem egy próbálgató tér azoknak akik szeretnének ismerkedni az OpenBioMapssal. Szintén kezdeti helye lehet meghívásoknak azok számára akik saját adatbázist akarnak alapítani.
földrajzi elhelyezkedés: global
témák: 'test data', sandbox
Stage: sandbox
transdiptera database for romanian sciaroidea
the records of the romanian sciaroidea
földrajzi elhelyezkedés: Romania
témák: diptera, sciaroidea
Stage: abandoned
Vásárhelyi-puszta
Vásárhelyi-puszta
földrajzi elhelyezkedés: Hungary, Vásárhelyipuszta
témák: Falco vespertinus, Falco tinnunculus, Red-footed falcon
Stage: abandoned
Buzzard data
Buzzard data
földrajzi elhelyezkedés: Germany
témák: buzzards
Stage: abandoned
databie
gf
földrajzi elhelyezkedés: Germany
témák:
Stage: abandoned
The TransDiptera Online Database
The TransDiptera Online Database contains collection data of different dipteran species, mainly from Romania and the surrounding countries.
földrajzi elhelyezkedés: Romania
témák: diptera
Stage: abandoned