Kezdőlap | Közösség | GYIK | Ügyek | Twitter | Dokumentáció szerkesztése
en hu

Adatkezelési irányelvek

Warning

lehet, hogy elvaul, lényegi változtatás nem történet rajta 2015.03.19-óta.

Az adatkezelő neve

OpenBioMaps konzorcium (a továbbiakban: adatkezelő)

Az üzemeltetők nevei

 • Debreceni Egyetem

 • Soproni Egyetem

 • Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

 • Fertő-Hansság Nemzeti Park Igazgatóság

 • Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

 • Milvus Group Association

 • Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

(A továbbiakban: üzemeltető)

Fogalmak

Az adatkezelés meghatározása

adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és kifejezett hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók (a továbbiakban: regisztrált felhasználó) esetében történik a portálon való regisztráció, adatfeltöltés, véleményezés és adatmódosítás során. Jelen szabályzatban nem rögzített kérdésekben a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.) az irányadó. értelmező rendelkezések:

felhasználó: Azok a regisztrált felhasználók (természetes vagy jogi személyek), akik elfogadják a felhasználási feltételeket és felhasználói azonosítóval bejelentkezve használják az OpenBioMaps szolgáltatásait.

látogató: Az OpenBioMaps webes szolgáltatásait használó nem bejelentkezett felhasználók.

regisztráció során kötelezően megadott névjegy adatok: név és email cím. további megadható névjegy adatok: munkahely neve, munkahely címe, publikus webes azonosítók mint például Research Gate, OrcId hivatkozások.

profil lap: névjegy adatokat kezelő felület.

naplófájl: Az OpenBioMaps weboldalakat kiszolgáló webszerver automatikus naplófájljai, amik a webes kérések forrását, eszközét és hivatkozását tárolják. A naplófájlok automatikusan archiválva vannak 1 évig.

Az adatkezelés jogalapja

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.) 5 § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre

 1. A felhasználó által a regisztráció alkalmával kötelezően megadott adatok a felhasználó neve és az email-címe (az adatokat a többi Felhasználó megismerheti).

 2. A felhasználó döntése alapján a saját profil menüben megadott adatok a munkahelye neve, munkahelye címe és külső webes hivatkozások (pl. ResearchGate, OrcID) (az adatokat csak a többi felhasználó ismerheti).

 3. Az OpenBioMaps portálok látogatása során rögzítésre kerül a látogató számítógépének IP-címe, a lap kérések időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza a naplófájlban.

 4. Az adatkezelő a felhasználók által feltöltött adatokban található adatközlőre, adatgyűjtőre vagy adattulajdonosra vonatkozó adatokat nem kezeli.

Az adatkezelés célja

 1. A regisztrált felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (adat feltöltés, módosítás és hozzáférés), valamint a felhasználói aktivitás minőségének értékelése a többi felhasználó által. Az adatokat az üzemeltető felhasználhatja arra, hogy a jogsértő tartalmak esetén a felhasználót felszólítsa a feltöltött jogsértő tartalmak eltávolítására.

 2. A felhasználó a névjegyben önkéntes döntése alapján megadott adatok estében belső internetes közösség alkotása, a felhasználók azonosítása vagy megkülönböztetése.

 3. Az OpenBioMaps portálok használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) történik az üzemeltető által. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze, másoknak nem továbbítjuk.

 4. Az anonim látogató azonosítása nem történik meg. A naplózott IP címek önmagában semmilyen módon nem képesek a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Az adatkezelő az ilyen, a fent említett, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítókat nem kapcsolja össze semmilyen módon más személyes adatokkal az anonim látogató vonatkozásában.

 5. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama

 1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében: amíg vannak a felhasználó által feltöltött tartalmak az OpenBioMaps adatbázisokban.

 2. A felhasználó döntése alapján a névjegyben megadott adatok és a használat során keletkezett kapcsolódó adatok esetében: amíg a felhasználó tagja az OpenBioMaps közösségnek.

 3. Az OpenBioMaps portálok használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében: a látogatástól számított 1 évig tárolja a rendszer az adatokat.

A személyes adatok módosítása, törlése

A felhasználó jelszava megadásával bármikor módosíthatja a regisztrációkor megadott nevét és e-mail címét, valamint a névjegyben megadott adatait az OpenBioMaps felhasználói adatbázisban. Amennyiben vannak általa feltöltött adatok ill. az ő nevére hivatkozó biotikai adatok az OpenBioMaps adatbázisokban, akkor azoknak az adatmezőiben a felhasználó nem változik meg automatikusan.

A felhasználó a jelszava megadásával bármikor törölheti regisztrációját, ezzel együtt törlődnek a névjegy adatai az OpenBioMaps felhasználói adatbázisból. Amennyiben vannak általa feltöltött adatok ill. az ő nevére hivatkozó biotikai adatok az OpenBioMaps adatbázisokban, akkor azoknak az adatmezőiből a felhasználó neve nem törlődik ki automatikusan, habár a felhasználónak a saját adatok esetében lehetősége van az adatsorok módosítására, de az üzemeltető nem tudja garantálni, hogy a módosított adatok adattartalmát más felhasználók nem állítják vissza.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő a személyes adatokat az OpenBioMaps titkosított privát hálózatán egymáshoz kapcsolódó, az OpenBioMaps Konzorcium tagjai által saját telephelyeiken üzemeltetett szervereken tárolja. A szerverek kezelésére a konzorciumi tagok saját szerverfenntartási szabályozásai vonatkoznak. Jelszavas hozzáférése csak a Konzorcium által kijelölt rendszergazdáknak van.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a módosítás hatálybalépését követő első belépéssel elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

 1. Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@openbiomaps.org címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

 2. A felhasználók kérhetik adataik törlését, zárolását, helyesbítését. A felhasználó adatait maga is törölheti a 10. A személyes adatok módosítása, törlése pontban foglaltak szerint.

 3. A felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Kérelmét az info@openbiomaps.org címre kell eljuttatni. az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv. törvény valamint a Ptk. alapján a Debreceni Törvényszék előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a info@openbiomaps.org e-mail címen.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Alapvető jogok biztosa

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1387 Budapest Pf. 40.

telefon: (06-1-) 475-7129 fax: (06-1-) 269-1615

Debreceni Törvényszék

postacím: 4001 Pf. 131.

cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.

központi telefonszám: +36-52/526-710

e-mail cím: birosag@debrecenit.birosag.hu

Utolsó frissítés: 2015.03.19.