Project statistics

Members

  • 5

Uploads

  • 36

Data

  • 6209

Species

Sign in

E-mail address:
Password:

Activity

most data

  • Takács Attila
    6209

most uploads

  • Takács Attila
    36
A napjainkban tapasztalható biodiverzitás-krízis elleni küzdelemben egyre nagyobb felelősség hárul a biológiai sokféleség ex situ megőrzésére hivatott gyűjteményekre. A genetikai erőforrások dokumentálását, hosszútávú megőrzését tűzte ki célul a Global Genom Biodiversity Network (GGBN) nevű együttműködésben résztvevő csaknem száz partnerintézmény (http://www.ggbn.org/ggbn_portal/members/index). Ezen intézmények DNS-bankjai milliós nagyságrendben őrzik különféle élőlények genetikai mintáit, mintázásuk földrajzi eloszlása azonban igen egyenetlen. A nyilvános információk alapján ebben a hálózatban feltűnően alulreprezentált a Kárpát-Pannon-térség és a sztyeppei régió. Az MTA-DE „Lendület” Evolúciós Filogenomikai Kutatócsoportja az említett „mintázási űrt” mintagyűjteményével enyhíteni igyekszik. Gyűjtőtevékenységünk a Pannon-régió növényvilágára koncentrálódik, néhány kiemelt növényfaj esetében pedig azok teljes elterjedési területére kiterjed. Jelenleg ezres nagyságrendben, katalogizált rendszerben őrzünk növényi szövetmintákat (szilikagélben, szobahőmérsékleten), illetve DNS-kivonatokat (-80 °C-on). Közgyűjteményi bizonyítópéldányokkal törekszünk a genetikai minták taxonómiai hitelesítésére – ezek többsége a Debreceni Egyetem Növénytani Tanszékének herbáriumában (DE) kerül elhelyezésre.