Home | Community | FAQ | Twitter

Administrative pages

Database columns

Groups

Upload forms

Új form létrehozása

Űrlap tábla kiválasztása: melyik projekt táblára vonatkozik a feltöltő űrlap.

Űrlap neve:

Űrlap hozzáférés: Azoknak a meghatározása akik láthatják/használhatják az űrlapot: bárki, bejelentkezett felhasználóknak, meghatározott csoport.

Űrlap típusa: webes felület, fájl feltöltés, programozott felület

Űrlap leírás:

Űrlap oszlopok:

tartalmazza?: ha be van jelölve, akkor jelenik meg az ürlapon az adott oszlop kötelező: ha igen (bordó), akkor az űrlap nem küldhető el, ha nincs kitöltve itt érték oszlop: az adatbázis oszlopk felületen meghatározott - megjelenített oszlop név leírás: rövid leírás a beírandó adatokról típus:

szöveg: tetszőleges szöveg - habár a minimum és maximum hossz megadható

szám: tetszőleges szám - habár a minimum és maximum hossz megadható

lista: legördülő lista a megadott vesszővel elválasztott értékekből. A legördülő lista kiírt elemei és valós értékei név:érték formátumban megadhatók. A “név” amennyiben “str_” előtaggal kezdődik, akkor automatikusan lefordul a kiválasztott nyelvi változatra, ha az definiálva van. A “true” és “false” szavak str_true és str_false fordítás szerint fordulnak le. Megadható több címke egy értékhez amikből webes űrlapesetén az első jelenik meg, file feltöltésnél pedig a fájl cella értékéből bármelyik cimke vagy az érték helyes egyezést ad. A cimkéket # karakterekkel tagolva kell megadni. Pl: female#tojó:f,male#hím#him:m,juvenil#fiatal:j,adult#öreg:a

Ez esetben az “f” érték lehetséges cimkéi a “female”, “tojo” és “tojó” szavak

Ha formátuma SELECT:táblanév.oszlopnév, akkor a public.gisdata adatbázis megadott oszlopából készít DISTINCT listát.

igaz-hamis: boolen false/true érték. Az érték sorrendje a lista definíciós mezőben szabályozható. pl: “false,true”

dátum: tetszőleges karakterrel elválasztva év hónap nap sorrendben. Adatbázisban date típusként tárolva.

dátum és idő: üres karektert követően a dátum után óra:perc:másodperc formátumban. Ha hiányzik a másodperc a program automatikusan 00-nak tekinti, de figyelmeztet az elfogadására. Ha hiányzik a perc a program automatikusan 00-nak tekinti, de figyelmeztet az elfogadására. Adatbázisban datetime típusként tárolva.

idő (timetominutes): óra:perc formátum amit a program egész szám értékké számol át. Adatbázisban egész számként tárolva.

idő: óra:perc formátum. Adatbázuisban time típusként tárolva.

idő intervallum: (timeinterval) Pl: 2014-02-25 12:00:00 2014-02-25 13:00:00. Adatbázisban timeinterval típusként tárolva.

autocomplete: a lista_definíció mezőben megadott sql tábla oszlopából autocomplete listát készít. A szintaxis táblanév.oszlop. A táblát a public sémában keresi a program a gisdata adatbázisban.

photo id: fotó modul bekapcsolása esetén ide írja be a feltöltött fotó azonosítókat a program.

geometria: pont: WKT POINT()

geometria: vonal: WKT LINE()

geometria: polygon: WKT POLYGON()

geometria: bármi: WKT

colour rings: színesgyűrű kombináció megadására ad lehetőséget, ahol piros, rózsaszín, zöld, világos zöld, narancs, sárga, kék, világos kék, fehér, fekete, barna, lila, ibolya és fémgyűrű kombinációkat lehet létrehozni. A szögletes zárójelben levő rész a különböző láb-részeken megadandó maximális gyűrűk számát kódolja, az ezt követő rész a lehetséges színek egyénileg megadott cimkéi. Pl: [XX],Blue:B, red:R, green:G

bevitel hossz: ellenőrzés a bevitt karakterek számára

lista definíció: lista típusnál vesszővel elválasztott lista megadaása. Autocoplete típusnál adatbázis és oszlop megadása “SELECT:” előtaggal. Pl.: SELECT:my_project.species, igaz/hamis típusnál sorrend megadása. Bármilyen listánál ha a kezdő vagy záró karakter vessző, üres elemmel kezdődik vagy zárul a lista. A SELECT típusú listázásnál meg lehet adni egy másik oszlopot ami a listában megjelenő értékeket adja. Pl: SELECT:my_project.species:national_name ami esetben a national_name oszlop értékei jelennek meg a listában, de a hozzá tartozó species elemek lesznek az értékek.

alap értékek: A form minden sora számára egységes érték. Lehet kitölthető, választható és fix értéket definiálni.

Ha üres input mezőt szeretnénk, akkor _input értéket kell megadni, ha választó listát szeretnénk kapni a _list értéket kell megadni (a lista fefiníció elemeit tölti be), ha geometra választást, akkor _geometry értéket, az _datum pedig a dátum választó mezőt eredményez.

api-params: relations: Megadható hogy a táblából egy más oszlop értéke esetén az adott oszlopba bevitt értéket hogyan ellenőrízze vagy módosítsa. pl.: weight oszlop esetén ha a sex oszlop tartalma female akkor az értékek min 20 és max 30 numerikus értket vehetnek fel (sex=female) {minmax=20:30}

Oszlopok tartalmának ellenőrzése más oszlopok tartalmának függvényében

Relations pseudolanguage definition:

( rel_field = rel_statement ) { rel_type = rel_value } , ( rel_field = rel_statement ) { rel_type = rel_value } , ...

IF an other cell value (rel_field) match to (rel_statement) THEN this cell (rel_type) value should be (rel_value)

rel_type is a function related with the field type

datum: year extraxt year component from a datum string text,numeric: minmax minmax range check any type: obligatory change obligatory setting

inequality check inequality with these symbols: <>= between index and current field. Causing error message.
rel_statement can be a regexp based function. In this case statement should be started with !! and followed by a regexp expression e.g. !!^(d{2})$
If statement is regexp rel_value also can be a function . means replace current cell value with matched string from the matched string from the rel_field .+ means append current cell value to matched string from the rel_field +. means append matched string from the rel_field to the current cell value
rel_value:
IF rel_type is inequality according to php comparison operators
+<. +<=. +>=. +=. +<>. WHERE + is the matched rel_field value and . is the current cell value

Else can be anything - may be ignored - depending on the used function

Példa:

tarsus_length oszlopnál

(clutch_size=!!^([123])$) {obligatory(1)}

Ami azt jelenti, hogy kötelező lesz kitölteni a tarsus hosszát, ha a fészekalj mérete 1,2 vagy 3

Form szerkesztése Új formot lehet létrehozni meglévő form új néven való elmentésével!

Functions

Species names

Access

Language files

Modules

specieslist
specieslist summary above results
summary
results summary

results_table

results_asList
Create foldable slides like results Called in results_builder()
results_asGPX
Results as gpx
results_asCSV
Results as csv
nuttons
save and other button above results
photo_div
photo or file uploader toggle div
box_load_selection

Map Filter Functions These functions returns with a html table which displayed beside the map window These are optional boxes. Setting are in the biomaps db projects’ table.

Load prevously saved spatial queries’ polygons

box_load_coord
Show given coordinates position on the map
box_load_last_data
Query last data
box_custom
Custom box - only user defined version exists
text_filter
Taxon and other text filters create boxes assemble WHERE part of query string
transform_data
Transform data In result list it can transform data as need E.g. geometry to wkt
results_stable
compact results table Stable
allowed_columns
columns visible for users in different access level
bold_yellow
bold yellow labels

extra_form_input_parameters

additional_columns
additional columns use it together with the join_tables module return with an array: co [0] columns array c [1] column name assoc array
join_tables
join table to use additional columns use it together with the additional_columns module RETURN: join command and column list and visible names list [0] column name , separated list [1] prefixed column names array: all column which defined in the database columns [2] visible names array of array by JOIN
snap_to_grid
project specified sanp to grid points on the map not recommended to use!
restricted_data
Rule based data restriction

form_list

identify_point

custom_notify

custom_data_check
Custom data checks of upload data
custom_filetype
Custom file preparation. E.g. observado style CSV
create_pg_user
Create limited postgres users for a project

Saves imports

File manager

SQL query settings

Web Map Layers

Members

Mapserver settings

Server logs